• HOME
  • 커뮤니티
  • 주요행사캘린더
제목 행사기간
사우디 중고자동차 수출검사프로그램 업무협약(MOU) 체결식     2024-06-13  ~   2024-06-13
한차협 2024-2차 이사회     2024-05-30  ~   2024-05-30
한차협 제19차 정기총회     2024-02-23  ~   2024-02-23
국가기술자격 2024년 제1회 기사 실기시험     2024-02-15  ~   2024-03-07
국가기술자격 제75회 기능장 실기시험 원서접수     2024-02-05  ~   2024-02-08
국가기술자격 2024년 제1회 기능사 실기시험 원서접수     2024-02-05  ~   2024-02-08
한차협 2023년 2차 이사회 개최     2023-11-29  ~   2023-11-29
협회 성능점검장(신일산성능점검장) 이전식     2023-10-30  ~   2023-10-30
2023-2차 자동차외장관리사 민간자격 검정     2023-10-28  ~   2023-10-28
2023-1차 이사회 개최     2023-02-09  ~   2023-02-09
제14회 전국자동차정비기능경진대회 개최     2023-09-16  ~   2023-09-17
한국자동차기술인협회 정기대의원총회(제18회) 및 한차인상 시상식     2023-02-23  ~   2023-02-23
한차협, 2023년 시무식     2023-01-02  ~   2023-01-02
한차협 2022-5차 이사회     2022-12-08  ~   2022-12-08
한차협 강원지부 현판식     2022-11-23  ~   2022-11-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10