Home > 한차인광장 > 한차인 소식지
 
제목: 한차협 - 10년타기 정비센터 협의회/(주)열정네트웍스 업무협약식    
출처: 글쓴이: 운영자
    날짜: 2011.8.30 조회수: 1778
 
 

 

 
첨부화일1 : IMG_4583.JPG   (5.61 MB)
첨부화일2 : IMG_4584.JPG   (5.66 MB)
 
2012 직능경제인 정부포상
한차협-동서울대학 항공자동차기계공학부 산학협약식
     
Copyrightⓒ 2005 Board., All Rights Reserved.