Home > 한차인광장 > 한차인 소식지
 
제목: 한차협-동서울대학 항공자동차기계공학부 산학협약식    
출처: 글쓴이: 운영자
    날짜: 2010.6.16 조회수: 2065
 
 

 

 
첨부화일1 : P1020588-1.jpg   (106.21 KB)
첨부화일2 : P1020592.jpg   (149.6 KB)
 
한차협 - 10년타기 정비센터 협의회/(주)열정네트웍스 업무협약식
2010 기능경진대회 시상식
     
Copyrightⓒ 2005 Board., All Rights Reserved.